Thursday, December 25, 2014

Sejarah Ringkas Pembentukan Malaysia

1. Zaman Kesultanan Melayu Melaka

            Walaupun terdapat petempatan dan pemerintahan sejak awal namun sejarah Malaysia selalunya dikaji bermula dari Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh Parameswara sekitar tahun 1400an boleh dikategorikan sebagai sebuah negara  di mana kesultanan tersebut mempunyai sempadan, penduduk yang tetap, satu sistem kerajaan, simbol kedaulatan dan hubungan diplomatik. Melaka pada masa itu boleh dianggap sebagai sebuah‘negara’ kesatuan dan beraja mutlak. Kedaulatan Melaka telah bertakhta lebih kurang 100 tahun iaitu sehingga dijajah oleh Portugis pada tahun 1511.

2. Zaman Penjajahan Portugis

            Bermula dari kedatangan Portugis pada tahun 1511 , Melaka dan beberapa buah negeri Melayu yang lain telah  berada di bawah kuasa penjajahan Portugis. Sewaktu penjajahan kedaulatan negeri-negeri Melayu tergadai. Portugis telah berkuasa sehingga 1641. Selepas Portugis Belanda pula menjajah Melaka dari 1641 sehingga 1824.  Selepas Belanda negeri-negeri tanah Melayu telah berada di bawah jajahan British sehingga 1957.

3. Zaman Penjajahan Belanda
            Belanda telah menjajah Melaka dari 19641 hingga 1824.

4. British di Tanah Melayu

1796 
Bitish memperolehi Pulau Pinang. Negeri Kedah telah menyerahkan Pulau Pinang kepada Syarikat                  Hindia Timur.
1819 
British telah berjaya untuk mendaptkan Singapura.         
1824
Memperolehi kedaulatan sepenuhnya terhadap Singapura dari Johor dan juga mendapatkan Melaka selalui Perjanjian Inggeris Belanda. Perjanjian ini juga telah membahagi nusantara Melayu kepada dua bahagian di mana bahagian diambil oleh Belanda dan satu lagi oleh British.
1826 
Pulau Pinang, Melaka dan Singapura dicantumkan untuk menjadi Negeri-Negeri Selat
1846
Pulau Labuan telah menjadi sebuah tanah jajahan British selepas diserahkan oleh Sultan Brunei.
1874
Perak menerima seorang wakil British selepas menandatangani Triti Pangkor.Juga seorang pegawai British telah dihantar untuk menolong Sultan Selangor dalam pemerintahan. Sungai Ujong (salah sebuah daripada sembilan buah negeri kecil yang kemudiannya bersatu menjadi Negeri Sembilan) menjadi naungan British juga
1887
Pahang menerima seorang wakil British
1888
Kedua-dua Sarawak dan Borneo Utara telah menjadi negeri-negeri naungan dan kekal sehingga 1941
1889
Negeri Sembilan telah dibentuk dan menerima seorang wakil British.
1895
Perak, Selangor, negeri Sembilan dan Pahang telah bersatu untuk menubuhkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. (Persekutuan pertama di Semenajung)
1909
Mengikut Triti Siam telah memindahkan hak pertuanan, perlindungan dan pentadbiran Kedah,Perlis,Kelantan dan Trengganu kepada Britain. Seorang pegawai dilantik untuk setiap negeri tersebut1914 -  Negeri Johor menerima seorang pegawai. Kelima-lima negeri mempunyai badan perundangan,pentadbiran dan kehakiman masing-masing sehingga Perang Dunia Kedua.
1941 
Perang Dunia Kedua dan tanah Melayu berada di bawah pemerintah tentera Jepun
1945
Perang Dunia Kedua tamat
1946
British kembali ke Tanah Melayu dengan cadangan Malayan Union.Negeri Melaka, Pulau Pinang dan sembilan negeri Melayu yang lain akan bercantum dibawah satu pemerintahan. Pembentukan Malayan Union telah ditentang oleh rakyat khasnya orang-orang Melayu.
1948 
Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dengan persetujuan semua pihak. Percantuman Semenanjung Melayu buat pertama kali tetapi tidak memenuhi syarat Negara.
1957
Kemerdekaan daripada British. Tanah Melayu telah diistiharkan sebagai sebuah Negara yang berdaulat dan diterima menjadi ahli PBB.
1963
Pembentukan Malaysia di mana Persekutuan Tanah Melayu,Singapura,Sabah dan Sarawak telah bercantum
1965
Singapura keluar dari cantuman Malaysia .

No comments:

Post a Comment